Wspólnota Leśna SŁAWKÓW

Wspólnota Leśna w Sławkowie powstała w 1860 roku z nadania części swych dóbr przez Biskupa Krakowskiego Ignacego Sołtyka (Księcia Siewierskiego) mieszkańcom Sławkowa. Darowane dobra stanowiły lasy leżące wokół miejscowości :Niwa, Burki, Piernikarka, Maczki, Stare Maczki, Cieśle, Garbierze i Sławkowa oraz lasy na Dębowej Górze, a także grunty rolne i tereny budowlane leżące w osadzie Sławków.

W wyniku rozwoju miasta i licznych inwestycji oraz rozbudowy infrastruktury na przełomie tych lat obszar Wspólnoty uległ pomniejszeniu

Obecnie obszar Wspólnoty wynosi 1268,8778 ha. Na terenie 895,2642 l miasta Sławkowa powiat Będzin znajduje się 895,2642 l ha. Natomiast na terenie miasta Sosnowiec znajduje się 373,6136 ha..

Nadzór nad tą gospodarką leśną przekazany został przez miasto Sosnowiec i Starostwo Będzin Nadleśnictwu Siewierz zgodnie z ustawą z 1991 roku.

Działalność Wspólnoty polega na gospodarowaniu podległymi terenami leśnymi poprzez hodowlę i ochronę lasu tj.